Navigera till sidans huvudinnehåll

Ansökan om godkännande inom vårdval

Ansökan lämnas via upphandlingssystemet TendSign.

Ansökan sker genom att samtliga frågor i denna ansökan besvaras samt att de i ansökan efterfrågade handlingarna skickas in via TendSign. Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska.

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska lämnas per enhet.

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills det aktuella vårdvalet upphör.

Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav som är obligatoriska. Förutsättningen för att en ansökan ska kunna godkännas är att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på leverantören som på efterfrågad tjänst.

Inloggning till TendSign

För tillgång till TendSign krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på www.tendsign.se.

Direkt till ansökan i TendSign (nytt fönster)

Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet.

För frågor eller support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på 013-47 47 570.