Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppföljning av barn och ungdomars hälsa

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland de som går i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, även bland de ungdomar som går anpassad grund- och gymnasieskola. Hur ungdomarna i Jönköpings län mår idag har betydelse för hur de mår i framtiden och även för hur befolkningen i länet mår. 

Länk till mer information om ungas hälsa och Folkhälsoenkät Ung 

Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK) initierades i syfte att utveckla en metodik för att inkludera unga i bearbetning och gestaltning av enkätens resultat.

Länk till mer information om FUnK