Navigera till sidans huvudinnehåll

Barn som riskerar att fara illa

När ett barn far illa eller du misstänker att ett barn fara illa ska en anmälan göras till Socialtjänsten i den kommun barnet bor i.