Navigera till sidans huvudinnehåll

Barnrättsombud i Region Jönköpings län

Arbetet med att införliva FN:s konvention för barnets rättigheter i regionens verksamheter beslutades i Landstingsfullmäktige år 2001. Det systematiska arbetet har funnits i budget och verksamhetsplaner sedan 2008. Detta innebär att alla verksamheter inom Region Jönköpings län ska införliva Barnkonventionen i styrande dokument och i uppföljande dokument visa på hur de omsatts i praktiken.

Genom att införa barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Detta bidrar till implementeringen av Barnkonventionen i Region Jönköpings län. I dag finns cirka 250 barnrättsombud spridda i olika verksamheter i vår region. 

Kontakt

Saknar din verksamhet barnrättsombud?

Är du intresserad av bli barnrättsombud?

Kontakta oss: 

Veronica Ottoson
Utredare
070-389 81 42
veronica.ottosson@rjl.se

Pirjo Väätäjä
Administrativ assistent
072-206 42 95
pirjo.vaataja@rjl.se

Utbildning för barnrättsombud

Varje höst anordnas en grundutbildning för nya barnrättsombud i Regions Jönköpings län. Utbildningen är också öppen för barnrättsombud som gått utbildningen för många år sedan och vill uppdatera sina kunskaper. Även chefer är hjärtligt välkomna att delta. Vi har sett att verksamheter vars chefer gått en barnrättsutbildning har större engagemang, förståelse och vilja att se till att verksamheten uppnår alla mål kring barnens bästa.

Inbjudan och anmälan finns i Lärande- och kompetensportalen.

Lärande och kompetensportalen för anställda i Region Jönköpings län

Lärande och kompetensportalen för externa användare

Goda exempel

Informationsmaterial att använda i verksamheten  

Förslag till barnrättsaktiviteter i egna verksamheten

Boka in en timme för barnrättsutbildning för verksamheten på ett APT eller en utbildningsdag. Berätta gärna bakgrunden till varför verksamheterna SKA ha barnrättsombud och arbeta enligt Barnkonventionen som sedan 2020 är en lag. Visa en film där det finns frågor att diskutera efteråt. 

Beställ broschyr/er och dela ut vid APT, ledningsmöte, samverkansmöte, utvecklingsdag eller annat.