Navigera till sidans huvudinnehåll

Kunskapsunderlag om barnkonventionen

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en barnrättsmyndighet som arbetar för barns rättigheter. På deras webbsida finns stöd och material att förbättra kunskapen och få tips om arbetssätt vad gäller barns rätt.

Barnombudsmannen.se

Ungas röst - För dig under 18

Barnombudsmannen har samlat information för den som är under 18 år. Innehållet rör olika teman som ex. funktionshinder men även skola, sommarlov och flyktingbarn m.m. 

Utgångspunkten i innehållet är Barnkonventionen och fungerar utmärkt som stöd för att diskutera rättighetsfrågor i exempelvis förskolan och skolan.

Mina rättigheter, Barnombudsmannen

NOBAB

NOBAB arbetar för att sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar liksom andra barn skall få goda möjligheter att utvecklas på bästa sätt, även om de drabbats av sjukdom och skada. De bör som andra barn få leka och lära, träffa familj och vänner.

Affisch med NOBABs standard går att beställa på sex olika språk på NOBABs webbsida.

NOBAB

Utbildningsmaterial om barnkonventionen

Det finns många sätt att diskutera ungas rättigheter på. Genom övningar som rollspel eller gruppdiskussioner kan man hjälpa deltagarna att blotta fördomar, få nya perspektiv och leka fram förslag på lösningar på barnrättsrelaterad problematik.

Utbildningsmaterial om barnkonventionen, Barns rättigheter

10 önskningar från ett barn som är anhörig - Affisch

Tio önskningar från ett barn som är anhörig i mötet med personal i hälso- och sjukvården