Navigera till sidans huvudinnehåll

Etikrådets ledamöter

Agneta Björck, sekreterare
HR-partner
agneta.bjorck@rjl.se

Anke Zbikowski, ordförande
överläkare, kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
anke.zbikowski@rjl.se

Charlotta Larsdotter
specialist i allmänmedicin, direktör Vårdcentralerna Bra liv
charlotta.larsdotter@rjl.se

Elizabet Muhic
verksamhetschef, barn- och ungdomsenheten Värnamo sjukhus
elizabet.muhic@rjl.se

Ewa Maria Nelander
distriktsarbetsterapeut, Eksjö vårdcentral
ewamaria.nelander@rjl.se

Hans Olsson
överläkare, habiliteringscentrum
hans.olsson@rjl.se

Linda Löfgren
jurist, regionledningskontoret
linda.lofgren@rjl.se

Malin Skreding Hallgren
utvecklingsledare, Qulturum
malin.skreding.hallgren@rjl.se

Axel Ros
läkare, forskningsledare, Futurum
malin.skreding.hallgren@rjl.se

Marit Silén
lektor, Högskolan i Gävle
marit.silen@hig.se

Per Sjönneby
sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
per.sjonneby@rjl.se

Åsa Ekstrand Sporre
kurator/psykoterapeut, psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
asa.ekstrand.sporre@rjl.se

Johanna Norderyd (tillförordnad ledamot, nyrekrytering pågår)
Övertandläkare, Folktandvården
johanna.norderyd@rjl.se