Navigera till sidans huvudinnehåll

Hitta rätt i materialet i etisk verktygslåda

I vänsterkolumnen hittar du ett antal nyckelord eller teman i bokstavsordning. För vart och ett av dem anges en eller flera källor med sidhänvisningar.

Nyckelord/tema

Källa

Kommentar

Att ge svåra besked

”Det viktiga mötet”

Sid 9

 

”Möten i vården”

Sid 15

 

Etikrådet

Etiska riktlinjer

 

NOBAB standard

Punkt 4, 10

Autonomi/integritet/tvång

”Etiska dilemman i vård och omvårdnad”

Kap 5

 

”Lilla bemötandeboken”

 

 

NOBAB standard

Punkt 3, 4, 5, 10

Empati/inlevelseförmåga

”Lilla bemötandeboken”

 

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 38-47

 

”Det viktiga mötet”

Bilaga om professionellt förhållningssätt

 

NOBAB standard

Punkt 4, 8, 10

Etiska dilemman

”Etiska dilemman i vård och omvårdnad”

 

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 27-37

Etiska principer/etisk värdegrund

”Etik i praktik vid Karlskoga lasarett”

 

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

 

 

"Värdegrund för omvårdnad"

 

 

”Spelregler för bemötande”

 

Etnicitet

”Etiska dilemman i vård och omvårdnad”

Kap 11

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 43

 

”Det viktiga mötet”

Sid 11 + Bilaga om kulturmöten i vården

 

NOBAB standard

Punkt 6, 10

Funktionshindrade

”Lilla bemötandeboken”

Hela boken

Helhetssyn

”Lilla bemötandeboken”

Sid 29, 33, 38, 39

 

”Möten i vården”

Sid 25-28

Homo- och bisexuella och transpersoner

”Fritt fram”

 

Kontinuitet

”Möten i vården”

Kap 6

 

NOBAB standard

Punkt 9

Omvårdnad

”Etiska dilemman i vård och omvårdnad”

 

 

"Värdegrund för omvårdnad"

 

Patientens rätt/rättvisa

”Lilla bemötande boken”

Sid 35, 37

 

”Det viktiga mötet”

Sid 4

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 15

Prioriteringar

”Etiska dilemman i vård och omvårdnad”

Kap 19, 20

 

”Lilla bemötandeboken”

Sid 13, 29, 32

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 21-26

Respekt

”Lilla bemötandeboken”

 

 

”Möten i vården”

Kap 1

 

”Det viktiga mötet”

Sid 8-9

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 10-11

 

NOBAB standard

Punkt 8, 10

 

"Värdegrund för omvårdnad"

Sid 10-12

Sekretess/tystnadsplikt

”Det viktiga mötet”

Sid 4-5

 

”Etiska dilemman i vård och omvårdnad”

Kap 15

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 36-37

Tillgänglighet

”Lilla bemötandeboken”

Sid 15, 25, 35, 37

 

”Det viktiga mötet”

Sid 7

 

”Möten i vården”

Kap 4

 

”Etik i Landstinget Sörmland”

Sid 34-35