Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställa material till etisk verktygslåda

Dialogduken, Svenska sjuksköterskeföreningen

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, NOAB

"Möten i vården" beställs från Patientnämndens kansli i Region Skåne på telefon 044-30 98 13.

"Etiska dilemman i vård och omvårdnad" går tyvärr inte att beställa längre.

Resten av innehållet i den etiska verktygslådan kan du skriva ut själv.