Navigera till sidans huvudinnehåll

Spelregler för bemötande

Så här kan man gå tillväga för att enas om spelregler för bemötande på en arbetsplats. Räkna med att övningen tar en dryg timma.

Utgångspunkter

Utgå från nedanstående 15 punkter:

 • lyssnar – tar mig på allvar
 • accepterar mig som jag är
 • intresserar sig – försöker förstå mig
 • berömmer – visar uppskattning
 • visar omtanke – bryr sig
 • säger ifrån när jag gör fel
 • är ärliga och uppriktiga
 • ser mig – möter min blick
 • är lugna och stabila
 • informerar mig
 • är snälla
 • delar med sig av sina kunskaper      
 • följer det som bestämts
 • är positiva och glada
 • är rättvisa och korrekta

Gör så här

Den som leder mötet introducerar ämnet och berättar vad det hela går ut på.

 • Visa listan med de femton punkterna.
 • Dela in arbetslaget i små grupper.
 • Be dem samtala utifrån påståendet: Så här vill jag att mina arbetskamrater ska vara mot mig. Uppmana grupperna att enas om de tre viktigaste punkterna i rangordning (guld-silver-brons, där guld ger 3 poäng, silver 2 och brons 1 poäng)
 • Be grupperna att på samma sätt samtala utifrån påståendet: Så här vill jag att personalen ska vara mot mig om jag är patient. Rangordna även här.
 • Sammanställ resultatet genom att på en tavla summera hur många poäng varje punkt av de femton får.
 • Rangordna dem så att det framgår vilka punkter som "segrade": guld-silver-brons och kanske även 4-5 plats.

Efteråt eller vid ett annat tillfälle

 • Dokumentera de punkter som fick högst poäng (tre eller flera).
 • Tryck upp dem så att alla har tillgång till dem.
 • Prata om hur ni ska agewra om någon bryter mot spelreglerna. Är det okay att säga till varandra?