Navigera till sidans huvudinnehåll

Flödesschema PR-team

Grunden i teambedömningen är varje professions yrkesspecifika bedömning. Där kartläggs patientens resurser och begränsningar, som sedan vägs samman i en samlad teambedömning.

 

Aktualisering för PR-team

  • Patienten är sjukskriven – en samlad bedömning av patientens resurser och begränsningar och en individuell rehabiliteringsplan behövs
  • Underlag behövs för utlåtande av sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • PR-team behövs för att om möjligt förebygga sjukskrivning vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta.

 

Patienten kallas

v 2-3

Individuella yrkesspecifika bedömningar

Teamet kan bestå av läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska och rehabkoordinator. Tre yrkesprofessioner ska ingå, varav läkare är obligatorisk.

Varje person bör ha en timmes dokumentationstid direkt efter bedömningen.

v 4

Team-bedömning

Alla har inför teambedömningen fyllt i sina delar i PR-teamblanketten. Teamet går framför allt igenom följande punkter:

•       Funktionsnedsättningar/Aktivitetsbegränsningar

•       Diagnos

•       Resurser/styrkor

•       Förutsättningar för arbete ­­

•       Förslag till åtgärder/behandling

V 5-6

Återkoppling till patient

•       Återkopplingen görs av 1-2 personer ur teamet.

•       Patienten ska känna igen sig i utredningen

•       Gör eventuella justeringar

 

Uppstart åtgärder/behandling

Kontakt med extern aktör

Sker vid behov ex avstämningsmöte med Försäkringskassan eller trepartsmöte med arbetsgivare/arbetsförmedlingen eller socialtjänst.

3-6 mån

Uppföljning

Det rekommenderas att någon från teamet gör en uppföljning med patienten via ett fysiskt möte eller telefon efter 3-6 mån.