Navigera till sidans huvudinnehåll

Förhållningssätt vid rehabilitering av migranter

Vid rehabilitering av migranter är det av stort värde att ha en öppenhet för skillnader i kulturer. Att ha en medvetenhet om vår egen kultur och vår starka etnocentrism.

Vårt sätt att tänka präglas av vår bakgrund. Det som är normalt här kan vara onormalt på de flesta håll i världen. Vi behöver ha respekt för detta och respekt för att omställning och integration tar tid.

När det är aktuellt kan vi använda kompletterande frågor till patienten med flykting- eller migrationsbakgrund (se PR-team manual) för att uppmärksamma stressfaktorer relaterade till språk, diskriminering, flykt och generellt minskad förmåga att ta makten över sitt liv.

Allt är nytt – en påfrestning för nervsystemet. Den som går igenom en integration, utsätter sig för mycket stress. Det tar tid att bli trygg i sin nya livssituation. Vi kan hjälpa till att normalisera sorgereaktionen och inge hopp.