Navigera till sidans huvudinnehåll

Försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan

Försäkringsmedicinsk utredning åt Försäkringskassan görs för att bedöma om det finns sjukdom som påverkar arbetsförmågan och i vilken omfattning sjukdomen begränsar funktions- och aktivitetsförmågan. Utredningen visar också om det finns behov av rehabilitering och om rehabiliteringsåtgärder kan leda till att funktions- och aktivitetsförmåga kan återfås.

Information till Försäkringskassans handläggare

Rehabmedicinska kliniken Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum, har fått uppdrag att utföra försäkringsmedicinska utredningarna åt Försäkringskassan inom Jönköpings län. 

Aktuell utredning är så kallad aktivitetsförmågeutredning (AFU). Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder med långvarigt smärttillstånd i muskler och leder med eller utan lindrig psykisk ohälsa. 

Kontakt

På enheten arbetar läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och vårdadministratör.

Du når oss på:

Tel: 010-243 30 50
rehabiliteringsmedicinskakliniken@rjl.se

Rehabiliteringsmedicin Försäkringsmedicin
Hus 05
Nässjö vårdcentrum
571 81 Nässjö

Administrativ samordnare
Linda Karlsson
010-243 30 50
linda.b.karlsson@rjl.se

Hitta till oss

Enheten är belägen på Nässjö vårdcentrum, i hus 05, på plan 2
Karta över sjukhusområdet i Nässjö, Eniro.se

Med bil

Om du kommer med bil, kör mot centrum och följ skylten "Vårdcentrum".
Du kan parkera på parkeringen som finns med infart från Ingsbergsgatan.

Med tåg eller buss

Om du kommer med tåg till Nässjö resecentrum, ta buss 64 till lasarettet. Bussen stannar på Ingsbergsgatan nedanför hus 11.
Tidtabell för linje 64, Länstrafiken

Du kan även åka med buss 301 mot Vetlanda som också stannar på Ingsbergsgatan nedanför hus 11
Tidtabell för linje 301, Länstrafiken