Navigera till sidans huvudinnehåll

Jämställd och jämlik sjukskrivningsprocess

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjukskrivning är en del av vård och behandling och bör därmed ske utifrån jämlika och jämställda förutsättningar. En jämställd vård, sjukskrivning och behandling innebär att kvinnor och män får lika god kvalitet och tillgång till vård i lika stor utsträckning. Jämställd vård tar även hänsyn till att kvinnor och män har delvis lika och delvis olika behov.

Utbildningsmaterial finns i Region Skånes "Tänk tvärtom"-material. Beställ materialet via processledningen.

Genushanden

Genushanden, kort film från Region Skåne på Youtube

Genushanden med hjälptext, Region Skåne

Våld i nära relationer

Utbildningsmaterial för hälso-och sjukvården - Att ställa frågan om våld, Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder jag mig i Jönköpings län?, 1177.se

Våld i nära relationer, Fakta allmänt kliniskt kunskapsstöd