Navigera till sidans huvudinnehåll

Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Arbetssättet och webbutbildningen är utformat av arbetsgruppen försäkringsmedicin inom Sydöstra sjukvårdsregionen tillsammans med rehabkoordinatorer i regionerna.

Ett strukturerat arbetssätt innebär att en tidslinje följs i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Tidslinjen är indelad i fyra faser där insatser för de olika faserna beskrivs i metodstöd. Metodstöden innehåller anvisningar, information och förslag om vad som bör beaktas och göras vid varje tidpunkt. Det specifika för arbetssättet är strukturen med en tydlig uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan efter 90 dagar genom att koordinera och kartlägga patientens rehabiliteringsbehov.

Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen startar vid första sjukskrivningsdag på vårdenheten. Vid övertagande av patient med pågående sjukskrivning räknas dag 1 när sjukskrivningsansvaret övertas.

Tidslinjen är tänkt att användas inom både primärvård och sjukhusvård. Innehållet kan anpassas och kompletteras utifrån enhetens behov, prioriteringar och verksamhetsområde.

Arbetssättet har utformats för att vara allmänt tillämpbart samt enkelt att använda på vårdenheter med olika förutsättningar.

Som stöd för att komma igång med arbetssättet och för att implementera strukturen på din enhet finns en utbildning i Lärande och kompetensportalen. Utbildningen förmedlar grundläggande kunskaper om arbetssättet som därefter kan tillämpas. Utskriftsversioner av metodstöden och andra dokument återfinns under menyknappen inne i utbildningen till vänster på sidan.

Utbildning i strukturerat arbetssätt i Lärande- och kompetensportalen