Navigera till sidans huvudinnehåll

Intern uppföljning inom försäkringsmedicin

Rehabkoordinering - antal patienter och kontakter

Nyckeltal 2018 2019 2020
Primärvården, antal unika patienter som fått rehabkoordinering 

4 043

4 666

4 832

Primärvården, antal kontakter 10 720 13 883 14 506
Specialiserad vård, kirurgisk och medicinsk, antal unika patienter som fått rehabkoordinering 522 452 424
Specialiserad vård, kirurgisk och medicinsk, antal kontakter 966 839 953
Specialiserad vård, psykiatri och rehabmedicin, antal unika patienter som fått rehabkoordinering 1 402 1 558 1 654
Specialiserad vård, psykiatri och rehabmedicin, antal kontakter 3 362 3 843 3 996

Rehabkoordinering - kompetens

Mål 

  • 50% av rehabkoordinatorerna (reko) ska ha gått högskoleutbildningen i Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp
  • 80% av rehabkoordinatorerna ska ha gått Försäkringsmedicinsk utbildning internt
Nyckeltal

2018
totalt
69 reko

2019
totalt
71 reko

2020
totalt
72 reko

2021
totalt 72 reko

2022  totalt 75 reko

Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp 84 %
58 reko
83 %
59 reko
74 %
53 reko
75%
54 reko
0%
74 reko
Försäkringsmedicinsk utbildning, internt 81 %
56 reko
92 %
65 reko
93 %
67 reko
97%
70 reko
0%
74 reko

Rehabiliteringsplan 

Under uppbyggnad.

PR-team, antal utförande vårdcentraler

Mål: Antal vårdcentraler som utför PR-team ska öka.

Nyckeltal 2018 2019 2020 2021 2022
antal vårdcentraler 27 av 42 vc (64 %) 19 av 40 vc (48 %) 23 av 40 vc (58 %) 24 av 40 vc (60%)  25 av 40 vc (62,5%)