Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningar i grundläggande försäkringsmedicin för AT-läkare och motsvarande nivå (1 dag)

Kommande utbildningstillfällen

  • 2023-12-06
  • 2024-03-06
  • 2024-06-24

Om utbildningen

Utbildningsdagen syftar till att ge grundläggande kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar. Vi går också igenom innehåll i läkarintyg för sjukpenning, Försäkringskassans uppdrag samt deras bedömning om rätt till sjukpenning.

Utbildningen riktar sig i första hand till AT-läkare och i mån av plats även till andra professioner som har behov av grundläggande kunskap i försäkringsmedicin.

Utbildningen genomförs av Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan. 

Frivillig förberedelse
Det finns en webbaserad utbildning för AT/BT-läkare och andra berörda yrkesgrupper i hälso- och sjukvården i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen består av fyra grundmoduler som tillsammans utgör en allmän kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Ett kursintyg erhålls efter godkänt kunskapstest. Webbutbildningen ersätter inte utbildningsdagen i försäkringsmedicin för AT-läkare som Region Jönköpings län anordnar.

Länk till webbutbildningen Klinisk försäkringsmedicin - för AT/BT-läkare (Lärande och kompetensportal)
- SITHS-kort behövs, endast medarbetare inom Region Jönköpings län har behörighet
 

Anmälan

Anmälan görs i Lärande- och kompetensportalen.
Klicka på "Kurskatalog". Skriv sedan Försäkringsmedicin i sökfältet (ange sökfras) så kommer aktuella kurstillfällen fram. 

Meddela behov av särskild kost.

Kontakt

Astrid Norvall Persson
Processledare
073-0568737
astrid.nordvall.persson@rjl.se

Representant från studierektorsorganisationen

Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län
studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se