Navigera till sidans huvudinnehåll

Utvecklingen av PR-team

Mellan åren 2006 och 2020 hade staten och SKR överenskommelser för att stimulera regionerna till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Inom ramen för dessa överenskommelser har Regionen Jönköpings län från och med år 2007 inrättat tjänster som rehabkoordinator. Detta har utvecklats till att det finns rehabkoordinatorer tillgängliga på alla vårdcentraler samt även psykmottagningar, ortoped- och medicinkliniker samt onkologkliniken i länet.

I sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen krävs även ett arbetssätt som stödjer utvecklingen av en samlad strukturerad teambedömning och som också leder till en individuell rehabiliteringsplan. Patienten ska vara delaktig och synliggjord.

Teamsamverkan började utvecklas i takt med att rehabkoordinatorerna påbörjade sitt arbete. Det uppkom efterfrågan av ett instrument/hjälpmedel för att tidigt i sjukfallet få teamets samlade helhetsbild av patienten. Höglandets sjukvårdsområde samt Hälsan 1 vårdcentral i Jönköping provade därför instrumentet Medendus STRUT (strukturerad rehabutredning) under åren 2007-2008. Projektnamnet var Status 28+. Det framkom då att instrumentet inte riktigt passade inom primärvården. Region Jönköpings län beslutade därför att utveckla ett eget verktyg att ha som stöd för en strukturerad teambedömning.

Vårdcentralerna Hälsan 1 samt Tranås vårdcentral fick därför under oktober 2008, ett uppdrag att utveckla ett verktyg som underlag för att genomföra en samlad strukturerad teambedömning. Verktyget skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för att göra en helhetsbedömning, försäkringsmedicinsk utredning och för att upprätta den individuella rehabiliteringsplanen. Det skulle också kunna fungera som ett stöd för att skriva ett läkarutlåtande. Ett verktyg togs fram och fick namnet PR-team® (primärvårdens rehabutredning i team). Tre pilot-vårdcentraler (Huskvarna, Nässjö, Gislaved) utsågs, där verktyget prövades och en arbetsmodell/manual utvecklades. Sedan 2011 har PR-team funnits som möjlig utredningsmetod för alla Region Jönköpings län vårdcentraler.