Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om sortimentgruppernas ansvar och representation

Representanter i sortimentgrupperna

Hjälpmedelscentralen föreslår representanter i sortimentsgrupperna utifrån nedanstående representation. De är viktigt att de som ingår har stor erfarenhet och kunskap inom det aktuella området. De som förskriver mest inom aktuellt hjälpmedelsområde föreslås i första hand.

Representanter som ingår i sortimentsgruppen är:

 • Kommunerna - en representant per geofrafiskt samarbetsområden (norr, öster och söder).
 • Sluten vård - en representant (beroende på produktområde).
 • Habiliteringscentrum - en eller två representant  (beroende på produktområde).
 • Hjälpmedelscentralen - en representant från teknik, logistik och konsultation.
 • Inköp - en inköpare.

Representantens ansvar

Representanterna i sortimentgrupperna ska:

 • ha förankrat med sin chef att få arbeta med sortimentsarbete och avsätta den tid som erfordras.
 • ha mandat från de medarbetare de representerar att vara deras talesman.
 • kontinuerligt arbeta med och ha kompetens och erfarenhet inom aktuellt produktområde.
 • ta emot och ta med synpunkter och frågeställningar till och från sortimentsgruppen.
 • ha kunskap om och förståelse för ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.
 • vara solidarisk med fattade beslut.