Navigera till sidans huvudinnehåll

Rutiner för glasögonbidrag till asylsökande och tillståndslösa

Rutiner för glasögonbidrag till asylsökande och tillståndslösa

 
Även barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till bidrag. För dessa grupper gäller särskilda rutiner.
 
När kunden är asylsökande
Be att få titta på personens LMA-kort. Kortet utfärdas av migrationsverket och är ett bevis på att personen är asylsökande och har rätt att få vara i Sverige i väntan på beslut. Har personen ännu inte hunnit få ett LMA-kort ska hen i stället visa upp ett "asylkvitto".
Ring supporten för webSESAM, telefon 010-242 87 21. Informera om att du behöver ett A-nummer till en kund som är asylsökande. Uppge kundens namn, födelsenummer och LMA/dossienumret, som framgår under fotot på kortet.
Om personen redan finns i systemet får du besked om det och kan administrera bidraget direkt.
Om ett nytt A-nummer måste skapas får du ett mejl med besked inom några timmar. Du kan inte fortsätta att administrera bidraget förrän du fått besked om korrekt A-nummer.
 
När kunden har utländskt medborgarskap och vistas stadigvarande i landet utan nödvändiga tillstånd
 Hit räknas inte turister eller tillfälliga besökare.
Ring supporten för webSESAM, telefon 010-242 87 21. Informera om att du behöver ett C-nummer (tillfälligt identitetsnummer) för en kund som är tillståndslös. Lämna så utförliga uppgifter som möjligt om personens identitet (namn, födelsenummer och eventuell adress).
Du får ett mejl med besked inom några timmar. Du kan inte fortsätta att administrera bidraget förrän du fått besked om korrekt C-nummer.