Navigera till sidans huvudinnehåll

Syn - allmän information

Syn - allmän information

Syncentralen erbjuder insatser till personer med synnedsättning (enligt WHO´s kriterier) boende i Jönköpings län. Syncentralen arbetar i team där pedagogisk, psykosocial och teknisk kompetens finns. Vilket eller vilka hjälpmedel som kan förskrivas bestäms av synpedagog och/eller optiker tillsammans med den person det gäller utifrån behovet.
Uppdrag för professionerna är att utifrån en helhetsbedömning avgöra vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken träning som kan behövas. Det sker i dialog med den enskilde utifrån dennes behov och aktuella situation. En rehabiliteringsplan upprättas för att tydliggöra planeringen av insatserna. Hjälpmedel syftar till att bibehålla självständighet, klara vardagen och kunna ta del av samhällsinformation.
Fäll ut alla
Fäll ihop alla
Definitioner på synnedsättning
Lindrig eller ingen synnedsättning - synskärpa mer än 0,3
Måttlig synnedsättning (1) - synskärpa 0,3-0,1
Svår synnedsättning (2) - synskärpa 0,1-0,05
Blindhet (3) - synskärpa 0,05-0,02
Blindhet (4) - ljusperception
Blindhet (5) - ingen ljusperception
Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter med synfält ej större än 10 grader runt centrum i det bästa ögat placeras i kategori 3.
Källa: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem", svensk version 2010, Socialstyrelsen