Navigera till sidans huvudinnehåll

Vi jobbar på hjälpmedelscentralen

På hjälpmedelscentralen arbetar över sjuttio personer inom flera olika yrkeskategorier, organiserade i tvärprofessionella team. För att få hjälp av oss hänvisar vi till kundservicetelefonen eller funktionsbrevlåda, men vissa funktioner kan du nå direkt enligt nedan.

Team manuella hjälpmedel

Teamet arbetar med manuella hjälpmedel för många olika funktionsnedsättningar. Inom området finns t ex manuella rullstolar, ståstöd, gånghjälpmedel, lyftar mm.


Hjälpmedelskonsulent
Lena Werner Pellfolk

Leg arbetsterapeut
Manuella rullstolar (komfort, aktiv),
arbetsstolar, specialstolar, formgjuten sits,
hygienhjälpmedel
lena.werner.pellfolk@rjl.se
010-242 87 17


Hjälpmedelskonsulent
Erik Svarén

Leg sjukgymnast
Manuella rullstolar (aktiv och standard),
ståhjälpmedel, överflyttning, träningshjälpmedel,
cyklar, lyftar och gånghjälpmedel
erik.svaren@rjl.se
010-242 87 18


Hjälpmedelskonsulent
Elisabeth Wigert
Ingenjör
Arbetsstolar, specialstolar,
formgjuten sits, sulky,
komfortrullstol barn
elisabeth.wigert@rjl.se  
010-242 87 16

Team kommunikation, kognition och behandling

Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, GPS-larm, TENS, CoughAssist mm. 


Logoped
Frida Johansson

Leg logoped
Kommunikation
frida.a.johansson@rjl.se
010-242 87 28


Hjälpmedelskonsulent
Carina Svensson
               
Leg arbetsterapeut
Kognition, styrsätt till datorer,
omgivnngskontroll, larm
carina.svensson@rjl.se 
010-242 87 04


Hjälpmedelskonsulent
Lisa Moberg

Leg sjuksköterska
Omvårdnad och behandling
lisa.moberg@rjl.se
010-242 87 19

Team elektriska rullstolar 

Teamet arbetar med förflyttning både inom- och utomhus, framför allt med hjälp av elektrisk rullstol. Teamet handlägger också frågor om bilanpassningar.


Hjälpmedelskonsulent
Lena Andrén

Leg arbetsterapeut
Elektriska rullstolar, bilanpassningar,
brukarmanövrerade drivaggregat
lena.andren@rjl.se
010-242 87 22


Hjälpmedelskonsulent
Josefine Lundberg

Leg arbetsterapeut
Elektriska rullstolar, inne och kombi
Lyftar och lyftselar
josefine.lundberg@rjl.se
010-242 87 03

Produktansvariga

Produktansvariga arbetar med sortiments-och upphandlingsfrågor med inriktning på olika produktområden. Inom gruppen fördelas arbetet till "par" som har både teknisk kompetens och kompetens inom rehabilitering/omvårdnad samt nutrition.

Du är välkommen att ta kontakt med produktansvariga om du har synpunkter på aktuellt sortiment, har behov av produktutbildning eller liknande frågor.

Manuella hjälpmedel

Våra produktansvariga arbetar med manuella hjälpmedel för många olika funktionsnedsättningar. Inom området finns t ex manuella rullstolar, ståstöd, gånghjälpmedel, lyftar mm.

 


Produktansvarig
Tomas Öhrström

Processledare
tomas.ohrstrom@rjl.se
010-242 87 27

Produktansvarig
Antonia Leyes Vidén

Hjälpmedelskonsulent
antonia.leyes.viden@rjl.se
010-242 87 13

Kommunikation, kognition och behandling

Våra produktansvariga arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter, personliga medicinska behandlingshjälpmedel samt motoriserade hjälpmedel. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist, elektriska rullstolar och lyftar mm.


Produktansvarig
Linus Wiberg

Hjälpmedelstekniker
linus.wiberg@rjl.se
010-242 87 14


Produktansvarig
Lisa Moberg

Leg sjuksköterska
Omvårdnad och behandling
lisa.moberg@rjl.se
010-242 87 19

Läkemedelsnära produkter

Våra produktansvariga arbetar med livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tillbehör, inkontinenshjälpmedel samt diabeteshjälpmedel.


Produktansvarig
Marie Lantz

Leg dietist
Nutrition
marie.lantz@rjl.se 
010-242 87 26

Produktansvarig
Josefin Kilebrand

Leg dietist
Nutrition
josefin.kilebrand@rjl.se
010-242 87 25


Produktansvarig
Åsa-Karin Brunninge
Leg sjuksköterska
Inkontinens 
asa-karin.brunninge@rjl.se
010-242 87 29


Produktansvarig

Emma Carlsson
Leg sjuksköterska
Diabetes
emma.carlsson@rjl.se
010-242 87 48

Ledning


Britt Forsberg
Verksamhetschef
britt.forsberg@rjl.se
010-242 87 11


Marika Byrd
Enhetschef för administration och kundservice
marika.byrd@rjl.se
010-242 87 15


Göran Dalslätt
Enhetschef för logistik och transporter, reparation och rekonditionering
goran.dalslatt@rjl.se
010-242 87 07


Pernilla Volmevik Lundberg 
Enhetschef för konsultation, anpassning och utbildning
pernilla.volmevik.lundberg@rjl.se
072 203 12 53