Navigera till sidans huvudinnehåll

Budgetmodell för läkemedel

Läkemedel förskrivna på recept

Basläkemedel

Vårdenheter inom Vårdval primärvård betalar förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) för de invånare som valt vårdenheten, oavsett förskrivare.

Undantag från basläkemedel

För läkemedel som sällan eller aldrig förskrivs på recept i primärvård ligger kostnadsansvaret för förmånskostnaden istället inom specialiserad vård eller centralt inom regionen

  • Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region Jönköpings län årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. Förmånskostnaderna belastar i det fallet klinik (sjukhusspecifika läkemedel) eller Region Jönköpings län centralt.
  • Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika är undantagna från listan över basläkemedel.

Läkemedelskommittén reviderar listan med undantag från basläkemedel en gång om året. Nyregistrerade läkemedel kan tillföras listan när det är aktuellt och löpande under året.

Undantag från basläkemedel presenteras i en rapport i Diverportalen.

 

Läkemedel förskrivna på rekvisition

Omfattar läkemedel som är förskrivna på rekvisition till en vårdavdelning, mottagning, vårdcentral eller kommunalt boende.

Beställande enhet betalar läkemedelskostnaden. Undantag är läkemedel i kommunalt boende som ingår i kommunalt akutförråd, där Primärvårdsenheten, Region Jönköpings län betalar kostnaden.

Central budget för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer

Region Jönköpings län har en modell för hantering av central budget för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer. Syftet är att:

  • tidigt fånga upp kostnadsdrivande behandlingsmöjligheter.
  • göra en värdering och prioritering av dess plats i behandlingsarsenalen inkluderande en bedömning av kostnadseffektivitet.
  • anpassa förvaltningarnas läkemedelsbudgetar i och med nya behandlingsmöjligheter.
  • ordnat jämlikt införande av nya läkemedel i länet.