Navigera till sidans huvudinnehåll

Externa webbutbildningar inom läkemedelsområdet

 • Klinisk farmakologi för ST-läkare (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, för närvarande under uppdatering. Vänder sig till läkare som gör sin ST, men kan även användas till andra. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.
 • Rapportera misstänkt biverkning (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Läkemedelsverket. Vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter som rapporterar misstänkta biverkningar. Syftet är att sjukvårdspersonal ska veta varför det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar, vad som ska rapporteras, hur man rapporterar och vad som sedan händer med rapporten. 

Äldre och läkemedel

 • Jobba säkert med läkemedel (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner, SKR), tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal, inloggning krävs. Vänder sig till vårdpersonal som ska få delegering. Syftet är att ge baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.
 • Läkemedel till äldre (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, för närvarande under uppdatering. Vänder sig till AT-läkare, men kan även användas till andra. Ingår som obligatoriskt moment i AT-läkarutbildningen. Syftet är att öka kompetensen hos framtida läkare kring läkemedelsbehandling till äldre.
 • Läkemedelsgenomgångar för äldre (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, inloggning krävs. Vänder sig till läkare, sjuksköterskor eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning.
 • Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Region Skåne. Vänder sig till sjuksköterskor som är kommun- och regionanställda. Syftet är att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre och vilka icke-farmakologiska alternativ som finns.
 • Läkemedel som kan öka risken för fall (webb-utbildning)
  Utbildning framtagen av Region Skåne. Vänder sig till sjuksköterskor som är kommun- och regionsanställda. Syftet är att öka och bredda kunskapen om hur läkemedel påverkar i fallrisksammanhang, samt vikten av att arbeta preventivt för att minska antalet fallolyckor.
 • Äldre och läkemedel
  Utbildning är tillgänglig via FASS, för närvarande under omarbetning. Vänder främst till undersköterskor och vårdbiträden i kommunal äldreomsorg. Efter genomgången utbildning finns ett självtest som vid visst antal rätt ger ett intyg.
 • Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare
  Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen, för närvarande under uppdatering. Vänder sig till läkare som gör sin ST. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.