Navigera till sidans huvudinnehåll

Fullmakter vid recepthantering

De apoteksärenden som kan skötas av en fullmaktstagare är:

  • Beställa och hämta ut receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över elektroniskt sparade recept.
  • Lämna samtycke till att ta del av saldo och startdatum i Högkostnadsdatabasen.

Personen som fått ett godkännande/ fullmakt ska kunna visa upp en giltig legitimation på apoteket.

Blanketter för fullmakter att sköta apoteksärenden

Det finns flera typer av fullmakter, både att man kan ge annan privatperson fullmakt att sköta apoteksärenden och att man kan ge anställda på en viss vårdenhet fullmakt att sköta apoteksärenden. Fullmakten lämnas till ett apotek men gäller på alla apotek, oavsett apotekskedja.

Om fullmakter för apoteksärenden, e-hälsomyndigheten

Fullmakter för privatpersoner och vård och omsorg finns under blanketter på e-hälsomyndighetens hemsida.

Blanketter, e-hälsomyndigheten

Registrera vårdenhet hos eHälsomyndigheten

När det gäller fullmakt för förskrivare/ vård så ska behörig personal på vårdenheten vara registrerade hos eHälsomyndigheten, se blanketten Registrera vårdenhet för hantering av fullmakter. Blanketten ska lämnas av verksamhetsansvarig till ett apotek för elektronisk registrering. Förslagsvis uppdaterar verksamhetsansvarig registeringen över aktuell personal två gånger per år. Uppdatering görs även när personal slutar eller börjar.

Fullmaktens giltighet

En fullmakt är giltigt tills den återkallas eller i högst 4 år. Om fullmaktstagaren eller fullmaktsgivaren avlider avslutas fullmakten automatiskt. Både fullmaktsgivare och fullmaktstagare har rätt att ta bort en giltig fullmakt, mot uppvisande av giltig legitimation. En fullmakt kan avslutas på valfritt apotek.

Fullmakt av person som inte kan skriva under

Fullmakt från person som inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av fullmakten, måste vidimeras av två personer för att den ska kunna registreras på lokalt apotek.