Navigera till sidans huvudinnehåll

Gemensamma läkemedelsförråd

På varje sjukhus i länet finns ett gemensamt läkemedelsförråd för förvaring av lågfrekventa läkemedel som inte finns i någon enhets bassortiment. Sjuksköterskor har åtkomst till det gemensamma läkemedelsförrådet.

I de gemensamma förråden finns ett begränsat fast sortiment, som kallas Akutförråd.

På sjukhusen finns också förråd för läkemedel vid behov av antidoter och i katastroflägen, se Antidoter (motgifter) och katastrofförråd.

På Höglandssjukhuset Eksjö finns en läkemedelsautomat för narkotikaklassade läkemedel i det gemensamma läkemedelsförrådet.

Genom IT-stödet SVEPA kan sjuksköterska se var läkemedel finns placerade på sjukhuset.