Navigera till sidans huvudinnehåll

Gemensamma läkemedelsförråd

På varje sjukhus i länet finns ett gemensamt läkemedelsförråd med ett brett sortiment av läkemedel. Dessa förråd är till för att underlätta för vården att hämta läkemedel som behövs till patient och som inte finns i egna enhetens bassortiment. Sjuksköterskor och farmaceuter har åtkomst till det gemensamma läkemedelsförrådet.

På sjukhusen finns också förråd för läkemedel vid behov av antidoter och i katastroflägen, se Antidoter (motgifter) och katastrofförråd, Region Jönköpings läns intranät.

På Höglandssjukhuset Eksjö finns en läkemedelsautomat för narkotikaklassade läkemedel i det gemensamma läkemedelsförrådet.

Genom IT-stödet SVEPA kan sjuksköterska se var läkemedel finns placerade på sjukhuset.