Läkemedelsförsörjning


Läkemedelsförsörjning omfattar beställningar på rekvisition till regionens vårdenheter samt till akutförråd i kommunernas hemsjukvård. På sjukhusapoteket på Länssjukhuset Ryhov sker också tillverkning av extempore.

Visa detaljer

Visa