Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsförsörjning

Läkemedelsförsörjning omfattar beställningar på rekvisition till regionens vårdenheter samt till akutförråd i kommunernas hemsjukvård. På sjukhusapoteket på Länssjukhuset Ryhov sker också tillverkning av extempore.

Extempore är specialtillverkade läkemedel som ger möjlighet att individanpassad behandling. De vanligaste anledningarna till att förskriva extemporeläkemedel är att:

  • Rätt styrka och/eller läkemedelsform saknas
  • Det inte finns något godkänt läkemedel/licenspreparat med den önskade substansen
  • Ett läkemedel har så kort hållbarhet att det måste färdigställas i anslutning till användning
  • Det godkända läkemedlet/licenspreparatet innehåller ett ämne som patienten är överkänslig för