Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats. Hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling har sällan tagits. Med anledning av detta medverkar läkemedelskommittén i Region Jönköpings län i ett samverkansarbete med elva andra regioner där rekommendationer för läkemedelsbehandling inom några särskilt angelägna terapiområden tagits fram för denna grupp patienter. Behandlingsrekommendationerna togs urspungligen fram 2014 och belönades då med Dagens Medicins Guldpiller. Uppdateringar har sedan gjorts fortlöpande.

Rekommendationerna finnas sammanfattade i en broschyr och det finns även bakgrundsinformation framtaget i separat material. 
 
Dokumentet finns även i en app, som hittas där appar finns. Använd sökorden "Läkemedel Gävleborg". Informationen finns under fliken "Äldre rek" i appen. 
 
Beställning av materialet:
Artikelnummer : 91400200
Verksamheter inom Region Jönköpings län kan beställa broschyren via Raindance.

Verksamheter utanför Region Jönköpings län beställer via mejl: inkop@rjl.se
OBS! Ange leveransadress och kundnr 418436.
Vid frågor kring beställning kontakta: Länsförsörjningens kundservice, 010- 24 13 333.