Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ordination och förskrivning av läkemedel


Läkemedelskommittén och område Läkemedelsförsörjning tar fram rutiner och riktlinjer för en säker och evidensbaserad läkemedelsanvändning.

Kontakt

Läkemedelskommittén

lakemedelskommitten@rjl.se