Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsutbildning för AT-läkare - webbutbildning från Socialstyrelsen

För att stödja en ökad kompetens inom området läkemedel till äldre har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare, utbildningen är för närvarande under omarbetning. 

Inom Region Jönköpings Län har webbutbildningen tidigare ingått i AT-läkarprogrammet och varje block diskuterats på utbildningstillfällen under placering på medicin, kirurgi/ortopedi, psykiatri och allmänmedicin.

När utbildningen åter finns tillgänglig kommer mer information om upplägg att finnas här.

Samordnare:
Per Karlsson
klinisk apotekare
per.karlsson@rjl.se