Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsutbildning för ST-läkare

Utbildningen riktar sig till ST-läkare inom Region Jönköpings län och i första hand till de som går enligt SOSFS 2015:8, övriga i mån av plats. Utbildningen sker två gånger per år (ett utbildningstillfälle på våren och ett utbildningstillfälle på hösten).

Målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2015:8 innehåller specialitetsövergripande delmål (a- och b-mål) samt specialitetsspecifika delmål (c-mål).

A–delmålen är obligatoriska för alla som utbildar sig enligt SOSFS 2015:8, b-delmålen är obligatoriska för alla som utbildar sig enligt SOSFS 2015:8 och har patientkontakt.

Denna läkemedelsutbildning uppfyller delmål b3, vilket innebär kunskap om:

  • Anpassad läkemedelsbehandling med hänsyn till samsjuklighet och övrig medicinering.
  • Riskbedömning avseende interaktioner och biverkningar.
  • Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan som berör läkemedelsbehandling.
  • Kritisk granskning och värdering av information om läkemedel.
  • Läkemedels inverkan på miljön.
  • Hälsoekonomiska aspekter på läkemedelsbehandling.

Kontakt

Kristin Krigsman
klinisk apotekare
kristin.krigsman@rjl.se

Björn Westerlind
överläkare, Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se  

Övergripande studierektor Region Jönköping
Daniel Gustafsson
Överläkare, Norrahammars vårdcentral
daniel.gustafsson@rjl.se

Anmälan

Görs i Lärande- och kompetensportalen, LoK

Mer information

Specialistövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare (Socialstyrelsen)