Navigera till sidans huvudinnehåll

Nationell uppföljning av läkemedel

Min förskrivning

eHälsomyndigheten erbjuder tjänsten "Min förskrivning" som kan användas av dig som förskriver läkemedel eller är verksamhetschef för en vårdenhet. Tjänsten innebär att det är enklare att följa upp och att jämföra förskrivningsmönster när det passar dig.

Min förskrivning - eHälsomyndigheten

Kostnader för läkemedelsförmån och läkemedel i slutenvården

Varje månad gör Sveriges Kommuner och Regioner en sammanställning över kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen och i sluten vård. 
Kostnader för läkemedel, Sveriges Kommuner och Regioner

Vården i siffror

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. För läkemedel finns ett antal indikatorer.

Vården i siffror - läkemedel, Sveriges Kommuner och Regioner