Navigera till sidans huvudinnehåll

Nationella patientenkäten - fokus på läkemedel

Nationella patientenkäten innehåller ett antal frågor som rör läkemedel.

  • Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?
  • Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar?
  • Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling?
  • Förklarade vårdpersonalen medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod?

Frågorna som rör läkemedel följs på Nationell patientenkät. Siffrorna gäller från 2015 och framåt och omfattar både primärvård och specialistsjukvård