Navigera till sidans huvudinnehåll

Nationella patientenkäten - fokus på läkemedel

Nationella patientenkäten innehåller ett antal frågor som rör läkemedel.

  • Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?
  • Fick du tillräckligt med information om medicineringen och eventuella biverkningar?
  • Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandling?
  • Förklarade vårdpersonalen medicineringen/behandlingen på ett sätt som du förstod?

Resultat från Nationella patientenkäten

Frågorna som rör läkemedel följs på Nationell patientenkät. Siffrorna gäller från 2015 och framåt och omfattar både primärvård och specialistsjukvård