Navigera till sidans huvudinnehåll

Ordination och hantering av läkemedel för sjuksköterskor

På länets tre sjukhus medverkar kliniska farmaceuter i introduktionsprogrammet för nya sjuksköterskor (RIU) två gånger per år.

Kliniska farmaceuter medverkar även i ett block om läkemedelshantering vid Metodikums introduktion för sommarvikarierande sjuksköterskor.