Navigera till sidans huvudinnehåll

Resa med läkemedel

Den person som behöver har med sig förskrivna läkemedel på resa ansvarar för att ta reda på vilka regler som gäller för det land personen ska resa till. Inom Sverige får en person ta med sig de läkemedel som är förskrivet till sig själv. Oavsett om resan sker inom Sverige eller in i ett annat land, måste personen kunna visa att läkemedlet är förskrivet till denne. 

Resa utomlands med läkemedel

Reglerna för att resa med läkemedel skiljer sig åt mellan olika länder, även inom EU. Mängden läkemedel som får tas med och kraven på intyg (t. ex. att läkemedlet ska ha en apoteksetikett med personuppgifter, att personen ska kunna visa ett läkarintyg eller ett recept) kan variera. Patienten får kontakta landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller i det land. Se Utländska ambassader i Sverige.

För narkotikaklassade läkemedel skiljer det sig åt beroende på om landet finns inom Schengenområdet eller inte.

  • För resa till ett land inom Schengenområdet krävs ett Schengenintyg som utfärdas på valfritt apotek i Sverige. Intyget gäller i 30 dagar. Vid längre resa får patienten kontakta det aktuella landets ambassad i Sverige för att få information om vilka regler som gäller.
  • För resa till land utanför Schengenområdet behöver landets ambassad i Sverige kontaktas för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet. 

Uttag av läkemedel för längre tid är 90 dagar

Vid utlandsresa kan apotek göra ett undantag från 90-dagarsregeln expediera läkemedel inom läkemedelsförmånen för en längre tid. Detta gäller inte narkotikaklassade läkemedel eller recept där ett expeditionsintervall finns angivet. Expeditionen ska göras i anslutning till resan och patienten ska kunna styrka att utlandsvistelsen är tillfällig och längst ett år, till exempel genom att visa upp biljett eller bokningsbekräftelse med både utrese- och hemkomstdatum eller kursintyg.

Mer information om att resa med läkemedel