Navigera till sidans huvudinnehåll

Resa med läkemedel

Inom Sverige får en person resa med receptbelagda läkemedel för eget bruk.. Den person som behöver har med sig förskrivna läkemedel på utlandsresa ansvarar sjäv för att ta reda på vilka regler som gäller för det land personen ska resa till. Oavsett om resan sker inom Sverige eller till ett annat land, måste personen kunna visa att läkemedlet är förskrivet till denne. Det kan göras genom en läkemedelslista utskriven ifrån vården, en lista på recept utskriven ifrån ett apotek eller genom ett läkarintyg. Det går också genom att ha läkemedelsförpackning med apoteksetikett med personuppgifter på med sig.

Resa utomlands från Sverige med läkemedel

Reglerna för att resa med läkemedel skiljer sig åt mellan olika länder, även inom EU. Mängden läkemedel som får tas med och kraven på intyg (läkemedelslista, receptförteckning, läkarintyp etc) kan variera. Personen som ska resa får själv kontakta landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller i det land dit resan går. För kontaktuppgifter, se diplomatlistan Utländska ambassader i Sverige.

Resa med narkotikaklassade läkemedel

För narkotikaklassade läkemedel skiljer det sig åt mellan olika länder.

  • Resa inom Schengen. På EU:s officiella webbplats går det att se vilka länder som ingår i Schengenområdet. För resa till ett land inom Schengenområdet krävs ett Schengenintyg som utfärdas på valfritt apotek i Sverige. Intyget gäller i 30 dagar, så vid längre resa får personen kontakta det aktuella landets ambassad i Sverige för att få information om vilka regler som gäller.
  • Resa utanför Schengen. För resa till ett land utanför Schengenområdet behöver landets ambassad i Sverige kontaktas för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet. 

Resa med dopningsklassade läkemedel

För dopingklassade läkemedel, så som syntetiska anabola steroider, testosteron, tillväxthormon eller kemiska substanser som ökar produktion/ frigörelse av testosteron och tillväxthormon, skiljer det sig åt mellan olika länder. Inför resa behöver landets ambassad i Sverige kontaktas för att få mer information om vilka regler som gäller i det landet. 

Uttag av läkemedel för längre tid är 90 dagar

Vid utlandsresa kan apotek göra ett undantag från 90-dagarsregeln expediera läkemedel inom läkemedelsförmånen för en längre tid. Detta gäller inte narkotikaklassade läkemedel eller recept där ett expeditionsintervall finns angivet. Expeditionen ska göras i anslutning till resan och patienten ska kunna styrka att utlandsvistelsen är tillfällig och längst ett år, till exempel genom att visa upp biljett eller bokningsbekräftelse med både utrese- och hemkomstdatum eller kursintyg.

Mer information om att resa med läkemedel