Navigera till sidans huvudinnehåll

Restnoteringar av läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en period inte går att beställa från tillverkaren, det vill säga när innehavaren av godkännande för försäljning av läkemedlet, inte kan leverera det.

Orsaker till att läkemedel blir restnoterade

Marginalerna minskar på grund av:

 • Brist på råvaror
 • Problem i tillverkningen
 • Efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög.

Länsövergripande arbete kring restnoterade läkemedel

Läkemedelskommittén och Område läkemedelsförsörjning arbetar med följande områden för att underlätta läkemedelshantering när ett läkemedel blir restnoterat:

 • Vi bygger upp lager för slutenvårdens behov
 • Vi informerar förskrivarna om alternativ via ordinationsmallar i Cosmic
 • Vi stödjer öppenvårdsapoteken i samband med restnoteringar av viktiga läkemedel där självklara alternativ saknas.

I dagsläget är det nästan en heltidstjänst som enbart arbetar med hantering av restnoteringar, tillsammans med andra sortimentsfrågor.

Att tänka på som förskrivare vid restnoteringar

 • Kontrollera om läkemedlet finns på lager på sjukhusapoteket eller öppenvårdsapoteket:
  • Uppmuntra patienten att fråga apoteket om preparatet finns på lager.
  • Hänvisa patienten till www.fass.se för att se lagerstatus på öppenvårdsapotek. Observera att "särskilda läkemedel", narkotika-klassade läkemedel, inte visas i lagerstatus. 
 • Sjukhusapoteket får inte ge läkemedel direkt till patienter.
 • Aktuell information om restnoteringar finns i Cosmics läkemedelsmallar.

Mer information

Restnoteringar, information från Läkemedelsverket