Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningsprogram A-HLR

Grundutbildning A-HLR Vuxen

Om utbildningen

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen där du får lära dig att självständigt och i team behandla patienter med hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR vuxen.

Målgrupp

A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig främst till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt ska kunna behandla patienter med hjärtstopp enligt riktlinjerna för A-HLR vuxen.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell
defibrillator på ett effektivt och säkert sätt

behandla en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR vuxen

förstå vikten av teamträning och teamarbete.

Tidsåtgång

4-6 timmar beroende på antal deltagare.

Instruktörsutbildning A-HLR Vuxen

Om utbildningen

Kursen ges i HLR-rådets regi och innehåller diskussioner om pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt att fördjupa kunskapen om teamträning med återkoppling.

Lärandemål

 • planera och genomföra grund-och repetitionsutbildning i A-HLR vuxen
 • förstå och använda aktivt lärande och utvecklande feedback
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla en person med hjärtstopp enligt riktlinjerna för A-HLR vuxen
 • leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
 • veta hur nya riktlinjer för HLR och första hjälpen skapas och implementeras

Förkunskaper

 • legitimerad läkare eller sjuksköterska
 • tjänstgöring inom akutsjukvård
 • instruktör i S-HLR vuxen med erfarenhet av minst fyra utbildningar
 • godkänd grundutbildning i A-HLR vuxen
 • inläst kurs- och instruktörsbok samt godkänd webbutbildning i A-HLR
  vuxen, grund- och instruktörsnivå
 • förberedda träningsuppgifter

Tidsåtgång

8 + 8 timmar

Huvudinstruktörsutbildning A-HLR Vuxen

Sker i HLR-rådets regi och vänder sig till särskilt utsedda personer.

Grundutbildning A-HLR Barn

Om utbildningen

Utbildningsprogrammet A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn där du får lära dig att självständigt och i team behandla barn med andningsstopp eller hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR barn.

Målgrupp

A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn. Utbildningen riktar sig främst till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständig ska kunna behandla barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning i A-HLR barn ska deltagaren kunna:

 • förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn och hur du kan förebygga dem
 • behandla ett barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR barn
 • förstå vikten av teamarbete och teamträning
 • förstå varför riktlinjer till barn och vuxna skiljer sig åt

Förkunskaper

 • godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn senaste halvåret
 • inläst kursbok och godkänt resultat på webbutbildningen i A-HLR barn

Tidsåtgång

6-8 timmar beroende på antal kursdeltagare.

Instruktörsutbildning A-HLR Barn

Om utbildningen

Kursen ges i HLR-rådets regi och innehåller diskussioner om pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt att fördjupa kunskapen om teamträning med återkoppling.

Förkunskap

 • legitimerad läkare eller sjuksköterska
 • tjänstgöring inom akut- och/eller barnsjukvård
 • instruktör i S-HLR barn med erfarenhet av minst fyra utbildningar
 • godkänd grundutbildning i A-HLR barn
 • inläst kurs- och instruktörsbok, samt godkänd webbutbildning i A-HLR barn, grund- och instruktörsnivå
 • förberedda träningsuppgifter

Lärandemål för instruktörsutbildning

När du genomfört instruktörsutbildning i A-HLR till barn ska du kunna:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i A-HLR barn
 • förstå och använda aktivt lärande och utvecklande feedback
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR till barn med god kvalitet samt kan behandla ett barn med hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR barn
 • bedöma att deltagarna har förståelse för bakomliggande orsaker till hjärtstopp hos barn samt hur dessa kan förebyggas
 • leda scenarioträning och förstå vikten av teamarbete och kommunikation
 • veta hur nya riktlinjer för HLR skapas och implementeras

Tidsåtgång

8 + 8 timmar