Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningsprogram S-HLR

Grundutbildning S-HLR Vuxen

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
 • utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik
 • behandla en patient med hjärtstopp utifrån handlingsplanen för S-HLR
 • behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Förkunskapskrav

 • inläst kursbok i S-HLR vuxen
 • genomförd webbutbildning S-HLR vuxen med godkänt resultat

Tidsåtgång

Tidsåtgång 4-5 timmar

Antal deltagare

Max 6 deltagare/instruktör

Repetition

Gärna varje halvår men minst en gång om året

Instruktörsutbildning i S-HLR Vuxen

Om utbildningen

Efter genomgången utbildning är du instruktör i S-HLR vuxen och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR vuxen. Du får även utbilda i Vuxen-HLR.

Lärandemål

 • När du genomfört instruktörsutbildning i S-HLR ska du kunna:
 • planera och genomföra grund-och repetitionsutbildning i HLR Vuxen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla en patient med hjärtstopp enligt riktlinjerna för S-HLR Vuxen
 • leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
 • veta hur nya riktlinjer för HLR och Första hjälpen skapas och implementeras

Förkunskaper

 • sett utbildningsfilmen ”Vuxen-HLR 2021”, genomfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå i Vuxen-HLR
 • godkänt resultat på instruktörsnivå.
 • läst instruktörsbok i Vuxen-HLR.
 • godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen senaste halvåret
 • godkänt resultat på webbutbildning, både kurs- och instruktörsnivå i S-HLR vuxen
 • inläst kurs och instruktörsbok i S-HLR vuxen
 • förberedda träningsuppgifter

Tidsåtgång

Tidsåtgång Ca 7 timmar

Antal kursdeltagare

Max 6 kursdeltagare/instruktör

Huvudinstruktörsutbildning i S-HLR Vuxen

Om utbildningen

Du får en fördjupad kunskap om lärande och riktlinjer inom HLR. Du kan efter kursen hålla instruktörsutbildningar i S-HLR vuxen. När du har hållit minst fyra instruktörsutbildningar får du utbilda nya huvudinstruktörer.

Lärandemål

 • kunna planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • kunna skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • kunna bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • veta hur nya riktlinjer inom HLR skapas och implementeras

Förkunskaper

 • instruktör i S-HLR och erfarenhet av minst fyra grundutbildningar i S-HLR vuxen
 • inläst kurs-, instruktörs-, och huvudinstruktörsbok
 • godkänt resultat påwebbutbildningen kurs-, och instruktörnivå
 • förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är att vara observatör vid en grund- och/eller
  instruktörsutbildning

Tidsåtgång

Ca 5 timmar

Grundutbildning S-HLR Barn

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två- och tre-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper ett barn 0 – 18 år med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus,
tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Lärandemål

 • känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur du kan förebygga dem
 • förstå vikten av tidigt larm
 • kunna utföra HLR med god kvalitet som ensam livräddare, med två-livräddarteknik och med tre livräddare
 • kunna behandla ett barn med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR barn
 • kunna behandla ett barn med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
 • förstå vikten av teamarbete och strukturerad kommunikation

Förkunskaper

 • inläst kursbok i S-HLR barn. Genomförd webbutbildning i S-HLR barn med godkänt resultat

Tidsåtgång

4-5 timmar beroende på antal deltagare.

Instruktörsutbildning S-HLR Barn

Om utbildningen

Efter genomgången utbildning är du instruktör i S-HLR barn och behörig att hålla grund- och repetitionsutbildning i S-HLR barn. Du får även utbilda i Barn-HLR.

Förkunskaper

 • godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen senaste halvåret
 • inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR vuxen, samt sett utbildningsfilmen, gjort webbutbildningen och läst in instruktörsbok i Barn-HLR
 • godkänt resultat på webbutbildning, både kurs- och instruktörsnivå i S-HLR barn
 • förberedda träningsuppgifter

Lärandemål

• planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Barn-HLR och S-HLR
Barn enligt kursbeskrivningen för respektive program
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet samt kan behandla ett barn med
hjärtstopp enligt
handlingsplanen för S-HLR Barn
• leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Tidsåtgång

Ca 7 timmar med 6 kursdeltagare.

Huvudinstruktörsutbildning S-HLR Barn

Om utbildningen

Du får en fördjupad kunskap om lärande och riktlinjer inom HLR. Du kan efter kursen hålla instruktörsutbildningar i S-HLR barn. När du har hållit minst fyra instruktörsutbildningar får du utbilda nya huvudinstruktörer.

Lärandemål

När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i S-HLR barn ska du kunna:

 • planera och genomföra instruktörs- eller huvudinstruktörsutbildning enligt
  kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • veta hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras

Förkunskaper

 • instruktör i S-HLR och erfarenhet av minst fyra grundutbildningar i S-HLR barn
 • inläst kurs-, instruktörs-, och huvudinstruktörsbok.
 • godkänt resultat på webbutbildningen kurs-, och instruktörnivå.
 • förberedd träningsuppgift.
 • rekommenderad förberedelse är att vara observatör vid en grund- och/eller instruktörsutbildning

Tidsåtgång

Ca 5 timmar med max 6 deltagare/huvudinstruktör