Navigera till sidans huvudinnehåll

Screening och testning

Beskrivning av stegen i organiserad prostatacancertestning (OPT).

Bakgrund

Under 2023 genomfördes ett projekt där invånare med manligt personnummer födda 1973 fick ett erbjudande om testning. Utvärdering av projektet ligger till grund för beslut om fortsatt testning 2024. Utvärderingen publiceras under första kvartalet 2024.

Erbjudande om testning under 2024

Under 2024 får folkbokförda i Jönköpings län födda 1974 eller 1968 med manligt personnummer ett erbjudande om testning för prostatacancer.

Beskrivning av pilotprojektet för organiserad prostatcancerscreening