Navigera till sidans huvudinnehåll

Stroke och TIA, akut - länsgemensam rutin utifrån personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke (undantaget subaraknoidalblödning) och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet. Diagnoskoder som kan vara aktuella i vårdförloppet: • Cerebral infarkt, ICD-kod I63 • Intracerebral blödning, ICD-kod I61 • Transitorisk ischemisk attack (TIA), ICD-kod G45 (inte G45.4)