Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA (Akut) - Länsgemensam rutin

Länsgemensam rutin – Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA (Akut). Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke (undantaget subaraknoidalblödning) och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet (del 1). Diagnoskoder som kan vara aktuella i vårdförloppet: • Cerebral infarkt, ICD-kod I63 • Intracerebral blödning, ICD-kod I61 • Transitorisk ischemisk attack (TIA), ICD-kod G45 (inte G45.4)