Navigera till sidans huvudinnehåll

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Reumatoid artrit (RA) - Länsgemensam rutin

Länsgemensam rutin – Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Reumatoid artrit (RA) Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om Reumatoid artrit och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år. ICD-10-SE: M06