Navigera till sidans huvudinnehåll

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Höftledsartros

Länsgemensam rutin – Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Höftledsartros Vårdförloppet inleds vid misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros och avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, vid annan diagnos som anledning till symtomen eller vid remiss för ortopedisk bedömning inför ställningstagande till kirurgi. • ICD-10-SE, förslag: o M160 Primär koxartros, dubbelsidig o M161 Annan primär koxartros o M164 Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig o M165 Annan posttraumatisk koxartros o M169 Koxartros, ospecificerad o M166 Annan sekundär koxartros, dubbelsidig • KSH97-P, förslag: o M16- Höftledsartros • Medicinskt godkänd: 2019-04-14