Navigera till sidans huvudinnehåll

Buddistisk andlig vård

Kontakt

Katja Panova är koordinator för buddhistisk andlig vård i södra och västra Sverige med placering i Göteborg. Hon är anställd av Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG), och kan förmedla kontakt med personer som på begäran besöker inneliggande patienter på länets tre sjukhus. Katja talar svenska, engelska och ryska.

Katja Panova, buddhistisk koordinator för andlig vård
0727-053 010
katja@sverigesbuddhister.se

Arbetssätt

Buddhistiska patienter som önskar besök och stödsamtal av en buddhistisk företrädare har när verksamheten är fullt utbyggd möjlighet att få besök av en person av valfritt kön och från olika riktningar inom buddhism, språkgrupper och kulturer. De buddhistiska kontaktpersonerna är andliga ledare (munkar, nunnor) eller buddhistiska stödpersoner, ofta med utbildning eller erfarenhet av arbete i vården.

Verksamheten är även till för närstående och personal och stor vikt läggs vid samarbete med sjukhusledningen, personalen och sjukhuskyrkan.

Patienten själv, en närstående eller avdelningspersonalen kan ta hjälp av koordinatorn, som förmedlar kontakt med lämplig person. Kontaktpersonerna är informerade om de sekretessregler som gäller inom hälso- och sjukvården.

Lokaler

Det finns ett meditations- och bönerum på varje sjukhus. Rummen har inga symboler eller utsmyckningar kopplade till någon specifik trosinriktning.

Mer information

Den buddistiska koordinatorn står även till förfogande för information och utbildningsinsatser kring buddhisternas sedvänjor, levnadssätt och regler, som stöd i att utforma bästa möjliga omvårdnad och stöd för en patient. Koordinatiorn håller även i utbildningar och presentationer i frågor som rör buddhisternas andliga vård.

Sveriges buddhistiska gemenskap om andlig vård