Navigera till sidans huvudinnehåll

Nutrition

Här finns riktlinjer, rutiner och material till stöd för dig som behandlar patienter med undernäring eller risk för undernäring. Individens nutrition har samma krav på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation som annan medicinsk behandling. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Det är också en förutsättning för att medicinsk och kirurgisk behandling samt rehabilitering ska få avsedd effekt. Nutrition berör olika professioner med olika ansvarsområden. Alla har ett ansvar att snabbt upptäcka problem med kost och matintag.