Navigera till sidans huvudinnehåll

Om rehabiliteringsplan i Jönköpings län

Överenskommelse med patienten

Rehabiliteringsplanen är en överenskommelse mellan patienten och vården om vad patienten själv ansvarar för och vad personalen ansvarar för i patientens rehabilitering. Rehabiliteringsplanen ska innehålla patientens mål med sin rehabilitering, aktiviteter och delmål. Det ska också tydligt framgå vem som ansvarar för vad.

Rehabiliteringsplanen är en del av patientkontraktet, vilket i sin tur är en del i Region Jönköpings läns strategi för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård.

När upprättar jag en plan?

Rehabiliteringsplanen upprättas då patientens rehabiliteringsbehov är mer omfattande – patienten är orolig, patient eller anhörig har önskan om att en rehabiliteringsplan upprättas eller om flera yrkeskategorier eller vårdnivåer är inblandade i patientens rehabilitering – som ett sätt att samordna rehabiliteringen och möta patientens önskan om en sammanhållen plan oavsett vårdgivare och vårdnivå.

När patientens rehabiliteringsbehov är mindre omfattande – patienten är inte orolig, patient eller anhörig har ingen önskan om att en rehabiliteringsplan upprättas, flera yrkeskategorier eller vårdnivåer är inte inblandade i patientens rehabilitering – dokumenterar vi istället vad patienten och vården kommit överens om under ”överenskommelse” i journalen.

Hur använder jag planen?

Rehabiliteringsplanen ger patient, anhöriga och vården en påminnelse om vad patienten och personalen kommit överens om. Rehabiliteringsplanen kan inte upprättas eller förändras utan patientens medverkan.

Rehabiliteringsplanen kan användas för att samordna alla patientens rehabiliteringsbehov, oavsett vilken sjukdom eller skada patienten har.

Planen blir extra viktig då patienten har kontakt med flera mottagningar eller yrkesgrupper samtidigt. Rehabiliteringsplanen underlättar samordning och överlämning av information mellan olika yrkesgrupper och mellan olika vårdgivare. Planen är därför en viktig del i omställningen till nära vård där vi tillsammans ska samverka och stödja varandra för att erbjuda patienten bästa möjliga rehabilitering.

Som personal följer du tillsammans med patienten upp tidigare upprättad rehabiliteringsplan, så att det blir tydligt vilka mål patienten har uppnått och om ni behöver förändra något i patientens mål eller vad som behöver göras för att patienten ska nå dem. Börja alltid med att söka efter tidigare upprättade rehabiliteringsplaner i journalen. Detta för att vi i vården ska samordna oss och patienten ska slippa vara budbärare oss vårdgivare emellan.

Följa upp resultat

Att följa sina resultat är en viktig del i förändringsarbete. Diskutera hur ni ska följa resultaten på din enhet. Kanske behöver du ta hjälp av någon som har kompetens att följa statistik i din verksamhet? Följ koderna AW020 (upprättande) och AW027 (uppföljning och revidering av rehabiliteringsplan) eller gör egen pinnstatistik per månad och följ utvecklingen. Välj det sätt att följa resultat som passar din enhet bäst.