Navigera till sidans huvudinnehåll

Bältros

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. Efter genomgången vattkoppsinfektion ligger viruset kvar vilande i kroppen hela livet och kan senare reaktiveras och orsakar då bältros. Vid bältros finns virus i de vätskefyllda blåsorna och kan överföras vid direktkontakt, men smittsamheten är generellt sett låg. Vid generaliserad zoster med blåsor spridda över stora delar av kroppen, som kan uppträda hos immunsupprimerade, kan smittsamheten vara högre.

Vård- och omsorgspersonal som insjuknar i bältros avstängs från patientnära arbete om utslagen sitter på händer, underarmar eller i ansiktet. Vid utslag begränsade till bål eller ben och som kan täckas med förband kan personal i regel arbeta som vanligt.

Kontakta Smittskydd Vårdhygien för diskussion vid tveksamheter eller vid arbete med särskilt känsliga patienter som höggravida, nyfödda eller gravt immunsupprimerade.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer – Bältros

Externa länkar

Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros (Folkhälsomyndigheten)