Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska riktlinjer - Bältros

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bakgrund

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. Efter genomgången vattkoppsinfektion ligger viruset kvar vilande i kroppen hela livet och kan senare reaktiveras och orsakar då bältros. Vid bältros finns virus i de vätskefyllda blåsorna och kan överföras vid direktkontakt, men smittsamheten är generellt sett låg.

 

Vid generaliserad zoster med blåsor spridda över stora delar av kroppen, som kan uppträda hos immunsupprimerade, kan smittsamheten vara högre, se riktlinjer för vattkoppor.

Basala hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner. Handsprit avdödar vattkoppsvirus.

Placering av vårdtagare

Inläggning på sjukhus

Vårdtagare med bältros kan samvårdas med andra vårdtagare, förutsatt att medvårdtagare har haft vattenkoppor och inte är kraftigt immunsupprimerad. Undantag är generaliserad zoster som bör isoleras på enkelrum.

 

Vårdtagare får vistas i korridorer eller allmänna utrymmen om utslagen är täckta och vårdtagaren kan upprätthålla en god handhygien.

Städning, rengöring och desinfektion

Städning

Sedvanliga städrutiner.

Tvätt

Hantera tvätt på vanligt sätt.

Avfall

Hantera avfall på vanligt sätt.

Behandling/undersökning på annan enhet

Området med blåsor bör om möjligt vara täckt med förband vid behandling/undersökning på annan enhet.

Transporter

Området med blåsor bör om möjligt vara täckt med förband vid transport.

Vårdpersonal

Personal som själva insjuknar i bältros: Vid bältrosutslag på händer, underarmar eller i ansiktet avstängs personal från patientnära arbete. Vid utslag begränsade till bål eller ben som kan täckas med förband kan personal i regel arbeta som vanligt. Kontakta Smittskydd Vårdhygien för diskussion vid tveksamheter eller vid arbete med särskilt känsliga patienter som höggravida, nyfödda eller gravt immunsupprimerade.

Smittfriförklaring

Patienten är smittfri när alla blåsorna torkat in.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Bengnér

Gäller från

2021-05-28

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

110947

Källa

Evolution