Navigera till sidans huvudinnehåll

Giardia

Giardia är en tarmparasit som kan orsaka diarré, illamående, gaser och uppkördhet i buken. Man kan även vara smittad utan att ha några symtom. Smittvägen är vanligtvis via mat eller dryck som innehåller parasiten men smitta kan även ske från person till person.

Giardiainfektion är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig.

Behandlande läkares ansvar

 • Ge patienten information om girardiainfektion, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
 • Förhållningsregler
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Alla ska stanna hemma så länge de har diarré. Återgång till arbete (även riskyrke), skola eller förskola kan ske vid symtomfrihet.

Se även smittskyddsblad och dokumentet smittfriförklaring vid tarmsmitta nedan.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Kartlägg noggrant vad patienten ätit dygnen innan sjukdomsdebuten. Restaurangbesök? Druckit vatten från egen brunn? Utlandsresa?

Provta kontakter med symtom samt symtomfria kontakter inom hushållet som har riskyrke eller är förskolebarn. Om det gäller ett förskolebarn är det viktigt att ta reda på namn på förskolan och om barnet varit där med symtom.

Läs mer om frågor till patienten samt åtgärder i smittskyddsbladet för läkare.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland
 • om fler är sjuka i omgivningen
 • riskyrke/sysselsättning
 • vid person till person/familjesmitta - ange om provtagning har påbörjats av dem som kan ha varit utsatta för smitta/som kan vara smittkälla
 • vid barn/personal på förskolan – ange förskolans namn samt om barnet/personalen varit där med symtom
 • att förhållningsregler givits

Kostnadsfrihet

Eftersom giardiainfektion är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Smittfriförklaring för tarminfektioner enligt Smittskyddslagen

Tarmsmitta - utbrott på flyktingboende

Vårdhygieniska riktlinjer vid tarmsmitta

Externa länkar

Sjukdomsinformation om giardia (Folkhälsomyndigheten)

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation (Smittskyddsläkarföreningen)