Navigera till sidans huvudinnehåll

Hepatit C

Hepatit c-virus orsakar en inflammation i levern. I över hälften av fallen får patienten en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av virus under lång tid, kanske hela livet. En del av de kroniska bärarna utvecklar så småningom levercirrhos (skrumplever) eller levercancer.

Hepatit c överförs genom att smittsamt blod kommer in i blodbanan på en annan person. Detta kan ske via orena injektionssprutor eller, i sällsynta fall, via sår på hud eller slemhinnor. Smitta vid samlag eller från en gravid kvinna till sitt barn är ovanligt, men kan förekomma.

Nästan alla patienter med hepatit c kan idag botas med läkemedelsbehandling. Det är därför viktigt att alla nyupptäckta fall, och även kända fall som av någon anledning tappat kontakten med vården, remitteras till infektionskliniken för behandling.

Hepatit c är en allmänfarlig sjukdom som är både anmälningspliktig och smittspårningspliktig. 

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om hepatit c, inklusive hur det smittar och att det finns en effektiv botande behandling – se smittskyddsblad
  • Förhållningsregler
  • Smittskyddsanmälan
  • Remittera alla nyupptäckta fall till infektionskliniken för uppföljning, smittspårning och behandling

Förhållningsregler

Förhållningsregler ges enligt smittskyddsblad. Förhållningsreglerna syftar till att undvika smittspridning till andra via blod eller sexuell kontakt. Informationsplikt till vård gäller och även till sexualpartner om det finns ökad smittrisk pga blödning eller slemhinneskada. se smittskyddsblad.

Givna förhållningsregler ska dokumenteras i journalen. Enklast görs detta genom att skriva ”förhållningsregler givna enligt smittskyddsläkarnas smittskyddsblad”.

Smittspårning

Infektionskliniken ansvarar för smittspårning. Efterfråga kontakt med person med känd hepatit c-smitta, injektion av droger, stick-/skärskada (vårdrelaterad smitta till patient eller personal), sexualanamnes, mottagande av blod eller blodprodukter, tatuering eller piercing, födelseland m.m. Se smittskyddsblad.

Aktuell sexualpartner och barn till kvinnor med hepatit c provtas.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • känd eller misstänkt smittväg
  • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
  • vilka förhållningsregler som givits
  • om patienten remitterats till infektionskliniken

Kostnadsfrihet

Eftersom hepatit c är en allmänfarlig sjukdom ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid blodburen smitta

Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län

Vårdhygieniska riktlinjer och åtgärder vid tillbud - Kommunal vård och omsorg

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B

Externa länkar

Sjukdomsinformation om hepatit c (Folkhälsomyndigheten)