Navigera till sidans huvudinnehåll

Legionella

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber. Legionellabakterier är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Smitta sker genom inandning av bakterier från vatten i aerosolform eller inandning av partiklar från jord eller kompost. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer ofta. Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Legionellabakterierna kan också ge upphov till pontiacfeber, en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom med feber och muskelvärk. Inkubationstiden brukar normalt anges till 2–14 dagar, men kan vara upp till tre veckor.

Legionella är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar       

Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov. Diskutera med infektionsläkare. Detta har stor betydelse för smittspårningen, då bakteriefynd i miljöprover från exempelvis bostad eller vårdinrättning inte kan kopplas till patienten om det inte finns prov från patienten att jämföra med.

  • Ge patienten information om legionella och hur det smittar
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Inte aktuellt då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att initiera smittspårningen. Efterfråga resa eller hotellvistelse, typ av boende, exponering för vattenaerosoler eller jord (t ex besök på badanläggning eller spa, trädgårdsarbete, jordhantering). Finns fler misstänkta fall i omgivningen?

Smittskydd kontaktar vid behov miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun för fortsatt utredning av smittkällan. Smittspårning och provtagning av misstänkta smittkällor som kyltorn, befuktningsanläggningar, vattenreservoarer och tappvatten är ett kommunalt ansvar. Vid misstanke om att smittkällan finns inom en sjukvårdsinrättning kontaktar smittskyddet berörda parter, till exempel vårdhygien.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
    • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
  • eventuell misstanke om smittkälla
  • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Riktlinjer och rutiner

Legionella i vattensystem - förebyggande åtgärder

Signeringslista spolningsrutiner legionella

Samlingsremiss för vårdhygieniska undersökningar (RjL1046), blankett

Externa länkar

Sjukdomsinformation om legionella (Folkhälsomyndigheten)