Navigera till sidans huvudinnehåll

MERS

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) orsakas av ett coronavirus som först identifierades 2012. Sjukdomen ger en allvarlig luftvägsinfektion med hög dödlighet. En stor majoritet av alla fall har rapporterats från arabiska halvön, framförallt från Saudiarabien. Inga fall har påvisats i Sverige.

Smittvägarna för viruset är inte helt klarlagda men kameler kan smitta människor direkt eller indirekt vilket gällt för cirka en fjärdedel av fallen från Saudiarabien. Person till person-smitta kan ske framför allt vid nära kontakt (troligen via luftvägssekret genom droppsmitta och kontaktsmitta) och nosokomial smittspridning förekommer frekvent. För att undvika smittspridning till medpatienter och vårdpersonal är det viktigt att misstänkta fall av MERS-CoV identifieras tidigt, isoleras och att adekvat skyddsutrustning används vid vård av dessa patienter.

MERS bör övervägas vid feber (>38 grader) hosta och verifierad, eller starkt kliniskt misstänkt, djup luftvägsinfektion, inom 14 dagar efter vistelse i land med inhemsk smittspridning av MERS (se länk till uppdaterad info på ECDCs hemsida under Externa länkar).

MERS är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Misstänkta fall handläggs i samråd med infektionsläkare, se Smittskyddsåtgärder MERS - vid misstänkt eller bekräftat fall under Riktlinjer och rutiner
  • Smittspårning
  • Smittskyddsanmälan

Förhållningsregler

Inte aktuellt då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Smittspårning

Noggrann smittspårning inklusive provtagning av alla nära kontakter. Läs mer i Smittskyddsåtgärder MERS - vid misstänkt eller bekräftat fall under Riktlinjer och rutiner.

Smittskyddsblad

Det finns inga smittskyddsblad för MERS.

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet:

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Riktlinjer och rutiner

Smittskyddsåtgärder MERS - vid misstänkt eller bekräftat fall

Vårdhygieniska riktlinjer - MERS

Externa länkar

Sjukdomsinformation om MERS (Folkhälsomyndigheten) 

Uppdaterad lägesbild på ECDCs webbplats